Voor wie

HuishoudenPlus is er voor iedereen die naast een schoonmaakhulp extra hulp en zorg nodig heeft bij:

  • het overzicht krijgen over de eigen huishouding
  • het organiseren van het voeren van de huishouding
  • het aanbrengen van structuur
  • het plannen en eventueel doen van de boodschappen
  • het stimuleren van gezonde maaltijden
  • het begaanbaar maken van de woning, in geval van een rolstoel
  • het bevorderen van sociaal contact

De HuishoudenPlus medewerker biedt graag de passende ondersteuning en een luisterend oor. Samen met de cliënt kijken we wat er nodig is en wat u (nog) zelf kunt doen. We proberen op die manier de zelfredzaamheid te stimuleren. We nemen over wat u niet (meer) kunt doen.

Samen staan we sterk!

Indicatie

Om voor ambulante begeleiding in aanmerking te komen is een indicatie nodig, bijvoorbeeld vanuit de WMO. Wij kunnen ondersteunen bij het aanvragen van zo’n indicatie bij de gemeente of een andere instantie.