Over ons

IederZijnWerk is landelijk actief in helpen van mensen door het bevorderen van sociale activering, participatie en zelfredzaamheid.

We hebben specifieke deskundigheid in het werken met mensen met psychische klachten, burn-out en fysieke beperkingen en hebben kennis van en ervaring met het werken met en voor mensen die, om wat voor reden ook hulp, aandacht of begeleiding nodig hebben.

IederZijnWerk biedt persoonlijke ondersteuning en begeleiding bij re-integratie, dagbesteding, en Huishouden PLUS®.

IederZijnWerk hanteert systeemcoaching als uitgangspunt bij het begeleiden van cliënten, we betrekken het netwerk van de cliënt, inclusief andere hulpverleners. We kunnen mensen begeleiden voor kortere of langere periodes.