HuishoudenPlus

HuishoudenPlus® is meer dan alleen schoonmaken. Het doel is een veilige en gezonde omgeving creëren en van uw huis een thuis maken.

De medewerkers maken niet alleen alles schoon en fris, maar helpen de cliënt ook bij allerlei andere zaken die zich aan dienen. Zo let de hulpverlener er ook op of de cliënt wel gezond eet en of er genoeg in huis is van de noodzakelijke levensbehoeften. Zo nodig helpt de medewerker met bijvoorbeeld boodschappen doen en eten koken.

De achtergrond van onze cliënten voor HuishoudenPlus kan divers zijn: fysieke of psychische problematiek, beginnende dementie, verslavingsproblematiek, verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, uit de hand lopend verzamelgedrag.

Een belangrijke functie van de medewerker is signalering:
hoe is de persoonlijke verzorging, de sociale contacten, zijn financiële zaken op orde?
Onze medewerkers zijn in staat om ook bij deze zaken te helpen en zo nodig kan een collega of externe hulp worden ingeschakeld. We kunnen ook meewerken aan het verlichten van de mantelzorg.